RI&E

De Arbowet omschrijft dat vooraf aan de werkzaamheden eerst beoordeeld moet worden of de werkplek voldoende veilig is ingericht en of, indien noodzakelijk, de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar zijn. Wanneer die werkplek op hoogte is doet u er verstandig aan om deze door een specialist te laten beoordelen. Onze ervaren inspecteurs komen de situatie ter plaatse bekijken en maken aansluitend een compleet rapport waarin de werkzaamheden en de gevaren worden omschreven en de beste oplossingen worden omschreven. Hierbij gaat de inspecteur uit van de Arbo-hygiënische werkmethode, van bronbestrijding tot persoonlijke beschermingsmiddelen. Daarmee sluit de opgestelde Risico Inventarisatie en Evaluatie of kortweg RI&E, volledig aan op uw bedrijfs-RI&E.
Wilt u ook weten welke risico’s u loopt en hoe u deze kunt oplossen? Vraag dan een vrijblijvende prijsopgave aan voor het opstellen van een RI&E voor Veilig Werken op Hoogte.

RI&E?

SkySafe is uw partner!

Share This: