Samenwerking Nebiprofa en SkySafe voor dakveiligheidsadviezen

Veilig werken op het dak begint met een goed uitgedacht dakveiligheidsplan. Nebiprofa werkt hiervoor samen met Skysafe, omdat ze een specialist nodig hadden voor het creëren van een veilige werkplek op hoogte die flexibiliteit en werkcomfort laat samengaan met de verplichtingen van de ARBO-wet.

Gedetailleerde tekeningen

Nebiprofa en Skysafe kunnen in samenspraak een compleet dakadvies opstellen. Naast het vertrouwde advies van Nebiprofa over de staat van uw dakconstructie, krijgt u de mogelijkheid om een gedetailleerd advies over de dakveiligheid te ontvangen. Het advies omschrijft nauwkeurig welke veiligheidsvoorzieningen aangebracht moeten worden. Dit gaat veel verder dan alleen een plattegrond waarop een aantal ankerpunten staat ingetekend. Ook het veilig toetreden tot het dak met bijvoorbeeld een kooiladder wordt in het advies opgenomen, evenals de plaats waar eventueel waarschuwingspictogrammen moeten worden geplaatst. In het veiligheidsadvies wordt rekening gehouden met de gebruiksfunctie van het dak en de frequentie waarmee het dak betreden wordt voor onderhoud, zodat het plan praktisch toepasbaar is en een economische oplossing biedt.

Share This:

Kabelsysteem zonder doorbreking dak

Horizontaal kabelsysteem gemonteerd op BIBO-Blocks, betonnen tegels die middels verkleving worden verankerd aan de dakbedekking.

Opdrachtgevers kiezen voor deze specifieke oplossing wanneer zij geen doorbrekingen in de dakbedekking willen maken.

Het kabelsysteem is op 2 meter van de dakrand geplaatst en volgt de dakrand volledig. Hierdoor kan het worden gebruikt met een harnas en lijn met een vaste lengte van 1,5 meter. Hierdoor wordt voorkomen dat de gebruiker ergens over de dakrand heen zou kunnen vallen.

Werken aan de dakrand zelf is hierbij mogelijk als de gebruiker op zijn of haar knieën gaat zitten.

Share This: