Blog

SkySafe B.V.

Dak anker XS platforms gemonteerd door SkySafe

maart 2019

>Inspectie Valbeveiliging

Jaarlijkse inspectie van de valbeveiliging. Waarom is dat belangrijk? Veiligheid verhogen, aansprakelijkheid verlagen. Hoe doe je dat. 

Waarom is de jaarlijkst inspectie zo belangrijk?

Bij het uitvoeren van onderhoud op, of aan een dak is een veilige werkomgeving van groot belang. Die veilige werkomgeving is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de eigenaar of de beheerder van het gebouw.

Belangrijke punten / Jaarlijkse inspectie

  1. Voor alle gemonteerde producten van valbeveiliging geldt standaard één jaar garantie op productiefouten. Om vervolgens het recht op productaansprakelijkheid te behouden dient de valbeveiliging jaarlijks door een specialist in valbeveiliging te worden geïnspecteerd. Niet alleen fabrikanten schrijven dat voor, maar ook de norm NEN-EN365.
  2. Besteedt u uw onderhoud aan uw dak uit aan een derde, dan ligt de verantwoordelijkheid bij de aannemende partij, maar volgens de algemene zorgplicht dient u beiden toe te zien dat er tijdens uitvoering van het onderhoud veilig gewerkt wordt. ( Conform de Arbowet artikel 8.1 t/m 8.4 en Arbobesluit 3.16 )

 

Veiligheid verhogen, aansprakelijkheid verlagen.

Door valbeveiliging te plaatsen is er al een goede stap naar een grotere veiligheid gezet. Door jaarlijks te inspecteren van die valbeveiliging hou je die veilige werkplek gewaarborgd. 

Bij een eventueel ongeval zal er gekeken worden naar de aangebrachte veiligheidsmiddelen die het ongeluk hadden kunnen voorkomen. Hier is dan omgekeerde bewijslast van toepassing. U dient aan te tonen dat deze in goede conditie was en goed functioneerde. Met een jaarlijkse inspectie ontvangt u een certificaat waar dat in bevestigd wordt. U kunt dus nu bewijzen dat u er materiaal technisch alles aangedaan heeft om een eventueel ongeluk te ver komen. 

Conclusie:

  • Jaarlijkse inspectie en onderhoud zorgt voor een veilige werksituatie. 
  • U draagt zorg voor een werkplek waarin mensen op een veilige manier kunnen werken. (zorgplicht)
  • Door uw valbeveiliging jaarlijks te laten inspecteren en onderhouden zal uw aansprakelijkheid bij een eventueel ongeval veel kleiner zijn.

Naast inspectie en onderhoud is het goed dat uw Risico Inventarisatie & Evaluatie voor het dak nog “up to date” is. Mocht uw situatie veranderd zijn ontvangt u van ons een advies voor aanpassingen en of aanvullingen. Samen zorgen wij voor een hogere veiligheid en een lagere aansprakelijkheid.

Wij voorzien bedrijfen, woningcooporatie’s en Vve’s van advies over valbeveiliging, daarnaast doen wij inspectie- en keuringswerk van vele soorten valbeveiligingssystemen. Wij sturen u graag een concurrerende offerte.

Ervaring gedrevenheid en creativiteit, drijven ons om overal een veilige werkplek op hoogte mogelijk te maken