Inspectie van de valbeveiliging.

Jaarlijkse inspectie en onderhoud van de valbeveiliging. Waarom is dat ook uw verantwoordelijkheid?

Bij het uitvoeren van onderhoud op, of aan een dak is een veilige werkplek van groot belang. Die veilige werkplek is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de eigenaar of de beheerder van het gebouw.

Jaarlijkse inspectie

  1. Voor alle gemonteerde producten van valbeveiliging geldt standaard één jaar garantie op productiefouten. Om vervolgens het recht op productaansprakelijkheid te behouden dient de valbeveiliging jaarlijks door een specialist in valbeveiliging te worden geïnspecteerd. Niet alleen fabrikanten schrijven dat voor, maar ook de norm NEN-EN365.
  2. Besteedt u uw onderhoud aan uw dak uit aan een derde, dan ligt de verantwoordelijkheid bij de aannemende partij, maar volgens de algemene zorgplicht dient u beiden toe te zien dat er tijdens uitvoering van het onderhoud veilig gewerkt wordt. ( Conform de Arbowet artikel 8.1 t/m 8.4 en Arbobesluit 3.16 )

Conclusie: Jaarlijkse inspectie en onderhoud zorgt voor een veilige werksituatie. U draagt zorg voor een werkplek waarin mensen op een veilige manier kunnen werken. Door uw valbeveiliging jaarlijks te laten inspecteren en onderhouden zal uw aansprakelijkheid bij een eventueel ongeval veel kleiner zijn.

Naast inspectie en onderhoud is het goed dat uw Risico Inventarisatie & Evaluatie voor het dak nog  “up to date” is. Mocht uw situatie veranderd zijn ontvangt u van ons een advies voor aanpassingen en of aanvullingen. Samen zorgen wij voor een hogere veiligheid en een lagere aansprakelijkheid.

Wilt u meer informatie hier over? Neem contact met ons op. Of bel voor advies naar (0341) 45 41 75