Heerema Fabrication Group

In dit nieuwe artikel vertellen wij meer over een selectie van oplossingen uit ons projectportfolio. Hierin geven wij achtergrondinformatie rondom de probleemstelling en de gekozen veiligheidsoplossing.

Heerema Fabrication Group

In dit artikel kijken we naar de werkomstandigheden bij de fabriekslocatie van Heerema Fabrication Group in Zwijndrecht. Deze omstandigheden leidden tot de installatie van verschillende valbeveiligingsoplossingen. De systemen zijn de afgelopen jaren in verschillende fasen geïnstalleerd door SkySafe valbeveiliging. Het eerst uitgevoerde project was de installatie van de valbeveiligingssystemen binnen in de fabriek. De installatie van de leeflijnsystemen op de daken volgde later.

 

Project: HFG Zwijndrecht

Locatie: Zwijndrecht

Land: Nederland

Klant: Heerema Fabrication Group

Jaar: 2014/2018

 

Heerema Fabrication Group (HFG) ontwerpt en bouwt constructies voor de offshore olie-en gasindustrie en andere energie gerelateerde industrieën. De fabriekslocatie in Zwijndrecht heeft een omvang van meer dan 146.000 m2 aan grond. Waarop twee grote fabriekshallen staan, van 45 en 37 meter hoog. Het is voor deze hallen dat SkySafe gevraagd is om te voorzien in een valbeveiligingsoplossing, voor zowel binnen als buiten (boven op) het gebouw.

 

De werklocatie van de Heerema Fabrication Group stelt werknemers bloot aan een reeks van verschillende valgevaren, zowel binnen in de fabriek als op het dak van het gebouw. Omdat Heerema zich groots inzet voor veiligheid op de werkvloer, moesten alle mogelijke valgevaren worden bestreden. Dit conform de Arbeidshygiënische strategie – zoals omschreven in de Nederlandse wetgeving. De gekozen voorzieningen moesten zowel veilig als comfortabel voor de gebruiker zijn.

 

Veiligheidsvoorschriften

De wet- en regelgeving in Nederland stelt dat werkgevers (en/of gebouweigenaren) en werknemers ieder verantwoordelijk zijn voor veiligheid tijdens het werk. Werkgevers hebben de taak om te voorzien in maatregelen of materiaal zodat zij die werken op hoogte hun taken veilig kunnen uitvoeren. Het Arbobesluit (artikel 3.16) zegt dat het gebruik van valbeveiligingsmiddelen verplicht is voor het uitvoeren van werkzaamheden boven de 2,5 meter en op een afstand van 0 tot 4 meter van de dakrand of ander mogelijk valgevaar, zoals lichtstraten of ventilatieroosters.

In de fabriek

Bij de verschillende werkzaamheden binnen HFG wordt er dagelijks gebruik gemaakt van zwaar materieel, zoals bijvoorbeeld twee grote bovenloopkranen in de fabriekshal. Om de levensduur van dit soort kranen te waarborgen moet er frequent onderhoud gepleegd worden. Om toegang te krijgen tot de bewegende delen van deze kranen, die vlak onder de dakconstructie gemonteerd zijn, moet het personeel zich bewegen over een richel op 35 meter hoogte zonder enige vorm van afscherming, zoals een hekwerk of leuning. (Onderhouds)Monteurs zullen dus beschermd moeten worden tegen het valgevaar wanneer zij werkzaamheden op dit niveau gaan uitvoeren.

 

Valbeveiligingsoplossing na storm schade.

Dakveiligheid

De vraag naar een valbeveiligingsoplossing voor het dak ontstond nadat er schade was ontstaan na een flinke storm. Omdat er geen permanente valbeveiligingsvoorzieningen aanwezig waren op dat moment konden herstelwerkzaamheden op deze licht hellende daken niet direct plaatsvinden.

 

Een ander belangrijk aspect was de twijfel over de sterkte van de metalen dakplaten zelf. Om een veilige doorgang voor (onderhoud)monteurs te creëren was de aanleg van een 215 meter lang looppad langs de diverse luchtroosters vanuit een veiligheidsoogpunt en gebruiksgemak zeer wenselijk.

 

Oplossingen

Na het raadplegen van de valbeveiligingsexperts van SkySafe is er gekozen voor een oplossing met diverse horizontale leeflijnsystemen voor op het dak en langs de muren van de fabriekshallen.

 

Fabriekshallen (2014)

Om een veilige toegang te creëren tot de eerder besproken richels die leiden naar de bovenloopkranen hoog in de fabriekshal, zijn er 3 horizontale wandsystemen aangebracht met een totale lengte van 410 meter aan RVS staalkabel. Alle drie de systemen zijn direct op de stalen wandstructuur die langs deze richel loopt gemonteerd. Met deze leeflijnsystemen kan het personeel verschillende taken uitvoeren en zich veilig voortbewegen om toegang tot de kranen te verkrijgen. Door het dagelijkse gebruik en het regelmatige onderhoud wordt er gestreefd naar een minimale onderbrekingstijd. Om medewerkers verder te beschermen tegen een mogelijke val zijn beide kranen ook uitgerust met een eigen leeflijnsysteem boven op de kraan.

 

Daktoegang (2018)

Op beide daken van de fabriekshallen installeerde SkySafe verschillende horizontale leeflijnsystemen welke direct gemonteerd zijn op de metalen trapeziumvormige kouddakplaten doormiddel van XSMD voetplaten. Deze voetplaten zijn speciaal ontworpen voor montage op trapeziumdaken.

 

Het dak van fabriekshal 1 (het lagere dak) is uitgerust met 5 verschillende leeflijnsystemen met een totale afstand van 497 meter aan RVS staalkabel. Daarnaast zijn de hoeken van dit dakoppervlak uitgerust met 4 losse XSGlobe ankerpunten ten behoeve van het voorkomen van een penduleval. Om dakbetreders van extra comfort te voorzien is dit dak voorzien van een op-maat-gemaakt looppad. Hierdoor kunnen gebruikers van de diverse systemen zich eenvoudig en veilig voortbewegen rondom de diverse rookkanalen, bijvoorbeeld voor onderhoud of inspecties.

 

Het dak van fabriekshal 2 heeft een stevigere dakconstructie en behoeft daarom geen looppad. Om bescherming te bieden tegen het mogelijke valgevaar zijn er op dit dak 4 horizontale leeflijnsystemen aangebracht. Tevens gemonteerd op de speciale XSMD voetplaten. De totale lengte van deze systemen bedraagt 360 meter. Net als bij hal 1 zijn ook op de hoeken van dit dak 4 XSGlobe anti-pendule ankerpunten aangebracht.

 

Oplossing op maat

Heeft u ook een valbeveiligingsvraag die u wilt voorleggen aan onze experts? Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij geloven er in dat voor ieder probleem een oplossing is. En wanneer er geen passende oplossing binnen ons productgamma te vinden is, ontwerpen wij een oplossing op maat. Wilt u meer weten over onze producten?

Share This: