Project: Monumentaal pand

Locatie: Baarn

Land: Nederland

Klant: Gemeente Baarn

Jaar: 2020

Veilig onderhoud op een monumentaal pand

Oude gebouwen hebben vaak veel onderhoud nodig. Door de klassieke bouwmethodes is op monumentale gebouwen regelmatiger onderhoud nodig dan bij bijvoorbeeld nieuwbouw. Daarbij is het erg belangrijk dat het aangezicht van het pand niet of nauwelijks veranderd. Al met al vaak een hele klus om dit goed te verzorgen.

Voor een monumentaal pand in Baarn heeft SkySafe B.V. permanente valbeveiliging aangebracht. Daarbij was de uitdaging de originele uitstraling van dit mooie gebouw zoveel mogelijk intact te laten.

 

Constructie en aangezicht zijn erg belangrijk

Monumentale panden hebben specifieke eigenschappen waar rekening mee gehouden moet worden. De constructie van het dak is er daar een van. Bij de werkopname heeft SkySafe B.V. de constructie van het dak zo goed mogelijk vastgelegd, zodat tijdens de montage van de valbeveiliging de juiste ankers op de beste plekken geplaatst kunnen worden. Een belangrijk uitgangspunt is altijd het zoveel mogelijk intact laten van de bestaande constructie.

Aan de binnenzijde zal altijd geprobeerd worden om de bevestigingen aan de binnenkant van het dak zoveel mogelijk uit het zicht te houden. Zodat het aangezicht aan een eventueel monumentaal plafond niet aangetast wordt.

Aan de buitenzijde is het aangezicht zo min mogelijk verstoord door te kiezen voor een laag gemonteerd kabelsysteem dat minimaal uitsteekt. De voetplaten zijn grotendeels afgedekt door de bitumen shingles en de loodslab.

Advies of offerte aanvragen

Ook na kantooruren bereikbaar!

Contact of Mail ons

Veilig en intact gebleven aangezicht

Door goed overleg, samenwerking en onderzoek is het aangezicht en de constructie van het pand niet tot minimaal zichtbaar veranderd. Het resultaat is dat het onderhoud aan dit pand en de inspecties van de daken en goten van dit pand voor de komende jaren weer veilig uit gevoerd kunnen worden.

Heeft u ook een valbeveiligingsvraag die u wilt voorleggen aan onze experts? Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij geloven er in dat voor ieder probleem een oplossing is. Tel: 0341-45 41 75

Wanneer ben je nou verplicht valbeveiliging aan te brengen?

U leest het in ons artikel

Skysafe