Onderwijs

Ook scholen hebben te maken met valbeveiliging. Onderhoud aan het schoolgebouw moet immers veilig uitgevoerd kunnen worden.

Verantwoordelijkheid valbeveiliging schoolgebouwen

Sinds 2015 zijn er binnen de onderwijshuisvesting een aantal zaken gewijzigd. Het gaat om drie belangrijke veranderingen met betrekking tot de verantwoordelijkheid voor onderhoud aan schoolgebouwen:

  • De gemeentelijke zorgplicht voor onderhoud en aanpassing van schoolgebouwen primair en (voortgezet) speciaal onderwijs vervalt (WPO artikel 92 lid 1 onder b en WEC artikel 90 lid 1 onder b).
  • Het budget voor buitenonderhoud en aanpassing van scholen in het primair onderwijs wordt overgeheveld van de gemeenten naar de schoolbesturen.
  • Gemeente blijft verantwoordelijk voor verzekering, ozb en gymlokalen schoolgebouwen.

Dit betekent dat schoolbesturen verantwoordelijk zijn voor het aanbrengen van valbeveiliging op schoolgebouwen, zodat er veilig gewerkt kan worden aan het pand.

Welke valbeveiliging voor onderwijs?

SkySafe heeft de ervaring en de kennis om u te ondersteunen bij het inventariseren van de risico’s en te adviseren over de meest effectieve valbeveiligingsoplossing voor uw onderwijsinstelling.
Wij staan voor u klaar met vakkundig advies en bieden kwalitatieve valbeveiligingsproducten. Zo weet u zeker dat u een veilige werkplek op hoogte realiseert.

Valbeveiliging voor onderwijs en scholen?

SkySafe is uw partner!

Share This:

Geef een reactie