Woning en appartement

Ook appartementen en woningen hebben onderhoud nodig. En dit werk op hoogte moet veilig uitgevoerd kunnen worden. Er wordt nog veel discussie gevoerd over de aansprakelijkheid van opdrachtgevers met betrekking tot de veiligheid van de werknemers van ingehuurde bedrijven.

Verantwoordelijkheid valbeveiliging appartement

Een bedrijf, eenmanszaak of ZZP-er die ingeschakeld wordt om werkzaamheden aan uw gebouw te verrichten, is vanuit de Arbowet verplicht om voldoende maatregelen te nemen om dit werk veilig uit te kunnen voeren. De kosten voor deze veiligheidsmaatregelen zullen zij berekenen in de prijs van het onderhoud.

Valbeveiliging appartement of woning

Om terugkerende kosten voor tijdelijk geplaatste veiligheidsvoorzieningen te voorkomen zijn permanent aangebrachte valbeveiligingssystemen een goede oplossing. Op lange termijn is permanente valbeveiliging voor appartementen of woningen altijd voordeliger. Een onbeperkt aantal onderhoudsmedewerkers kan zo altijd veilig hun werk op hoogte uitvoeren.
Bovendien worden onnodige risico’s tijdens het opbouwen en afbreken van de tijdelijke voorzieningen ondervangen.

Valbeveiliging voor appartement of woning?

SkySafe is uw partner!

Share This:

Geef een reactie