Blog

SkySafe B.V.

Dak anker XS platforms gemonteerd door SkySafe

14 mei 2019

Waarom is valbeveiliging zo belangrijk?

Volgens het RIVM leidt werken op hoogte jaarlijks tot veel ernstige ongevallen. Wat zijn dit voor ongevallen en zou je die kunnen voorkomen door gebruik van valbeveiliging?

23 Doden per jaar

Feiten en cijfers helpen bij het achterhalen van oorzaken van veel voorkomende ongevallen. De feiten en cijfers in deze blog komen uit een database van het RIVM: storybuilder. Daarin staan gegevens over 25.000 ernstige arbeidersongevallen die bij de inspectie SZW zijn gemeld. Dit maakt het mogelijk om te leren van de ongevallen. Uit de feiten blijkt dat de kans op een ernstig ongeval het hoogst is bij werken op een dak.

Feiten en cijfers werken op hoogte 1998-2009 en 2012                                                          

In totaal 7240 ernstige ongevallen*, waarvan;

  • 295 ongevallen met dodelijke afloop
  • 999 met permanent letsel
  • 3862 met tijdelijk letsel
  • 2084 met letsel waarvan de ernst onbekend is.

Per jaar komt dat neer op 23 doden, 77 slachtoffers met permanent letsel, 297 slachtoffers met herstelbaar letsel en 160 slachtoffers met onbekend letsel.

*Leidend tot ziekenhuisopname, blijvend letsel of de dood.

Wat is de oorzaak?

Uit Storybuilder blijkt de directe oorzaak voor vallen van hoogte vaak het maken van een misstap of een verkeerde/ondoordachte beweging te zijn.  De belangrijkste oorzaken van een ongeval zijn onvoldoende randbeveiliging, een verkeerd geplaatste ladder en het verliezen van evenwicht.

factsheet met de belangrijkste oorzaak voor ernstige ongelukken. Vallen van hoogte

Voorkomen

De meest ernstige ongevallen komen dus door vallen van hoogte. De vraag is nu hoe kunnen we dit voorkomen. Bijvoorbeeld door goede technische maatregelen, zoals dakrandbeveiliging of valbeveiliging. Zijn ze voldoende aanwezig? Worden ze juist gebruikt? Is er een risicoanalyse gemaakt en is er een werkplan aanwezig? Zijn er al voorzieningen aanwezig dan is het zaak om deze ook jaarlijks te laten controleren. Ook een toolbox bespreking of training over het gebruik van valbeveiliging helpt bij de bewustwording van de veiligheid en het voorkomen van ongevallen. Tot slot speelt toezicht houden op het (juiste) gebruik van persoonlijk beschermingsmiddelen (PBM) ook een rol.

Als specialist van valbeveiliging helpt SkySafe opdrachtgevers bij het reduceren van het gevaar van vallen van hoogte. Dit doormiddel van goede voorlichting, trainingen en gedegen advies.

Bron: RIVM Storybuilder