De jaarlijkse inspectie en keuring van uw valbeveiliging is van groot belang. Wanneer in een gebouw valbeveiliging aanwezig is, is de gebouweigenaar verantwoordelijk voor de technische staat en juistheid van die valbeveiliging. Op het moment dat de beheerder van een gebouw of de gebouweigenaar opdrachten verstrekt aan bedrijven of personen om reparatie- of onderhoudswerkzaamheden uit te voeren op het dak, wordt de gebouweigenaar automatisch (mede)opdrachtgever. Als er tijdens een keuring iets mankeert aan de valbeveiliging, kan de gebouweigenaar op basis van het burgerwetboek aansprakelijk worden gehouden. Dit omdat deze als opdrachtgever tekort is geschoten in het nemen van haar verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld vanwege het nalaten van het uitvoeren van een inspectie of keuring van de valbeveiliging.

 

Waarom is de jaarlijkse inspectie van de valbeveiliging zo belangrijk?

Als er een ongeval gebeurt, kunt u door de jaarlijkse keuring van de valbeveiliging aantonen dat u uw verantwoordelijkheid heeft genomen en dus aan de zorgplicht heeft voldaan. U bent als opdrachtgever namelijk verplicht valbeveiliging goed op orde te hebben. De volgende punten zijn daarbij belangrijk. De eerste is een schrijven vanuit de fabrikant. Het tweede punt is een stuk van de Arbowet en het Arbobesluit dat ook van toepassing is.

Belangrijke punten met betrekking tot de jaarlijkse inspectie van de valbeveiliging:

  • Fabrikant: voor alle gemonteerde producten van valbeveiliging geldt standaard één jaar garantie op productiefouten. Om vervolgens het recht op productaansprakelijkheid te behouden, dient een specialist in valbeveiliging jaarlijks de valbeveiliging te inspecteren. Niet alleen fabrikanten schrijven dat voor, maar ook de norm NEN-EN365.
  • Besteedt u het onderhoud aan uw dak uit aan een derde, dan ligt de verantwoordelijkheid bij de aannemende partij. Volgens de algemene zorgplicht dient u echter beiden toe te zien dat er tijdens uitvoering van het onderhoud veilig gewerkt wordt (Conform het Arbobesluit artikel 8.1 t/m 8.4 persoonlijk beschermingsmiddel en Arbobesluit 3.16 Voorkomen valgevaar).

Met andere woorden: aansprakelijkheid verlagen

Door aan te tonen dat de materialen nog aan de garantie voldoen, kunt u niet aansprakelijk gesteld worden voor nalatigheid in geval van een ongeluk. Als u het werk bijvoorbeeld uitbesteed heeft, heeft u zorgplicht. Dit betekent dat u niet blind mag vertrouwen op de aannemer of monteur die u ingehuurd heeft. Er wordt verwacht dat u erop toeziet dat hij/zij de valbeveiliging gebruikt en weet hoe die te gebruiken. Met het plaatsen van valbeveiliging is er al een goede stap naar een grotere veiligheid gezet. Door een jaarlijkse inspectie van de valbeveiliging, houdt u de veilige werkplek gewaarborgd.

De situatie bij een ongeval

Bij een eventueel ongeval zal er gekeken worden naar de aangebrachte veiligheidsmiddelen die het ongeluk hadden kunnen voorkomen. Hier is dan omgekeerde bewijslast van toepassing. U dient aan te tonen dat deze in goede conditie waren en goed functioneerden. Met een jaarlijkse keuring van de valbeveiliging ontvangt u een certificaat waarin bevestigd wordt dat de valbeveiliging in goede conditie is en goed functioneert. U kunt dus nu bewijzen dat u er materiaaltechnisch alles aan gedaan heeft om een eventueel ongeluk te voorkomen.

Conclusie

  • Een jaarlijkse inspectie en goed onderhoud van de valbeveiliging zorgt voor een veilige werksituatie.
  • U draagt zorg voor een werkplek waarin mensen op een veilige manier kunnen werken (zorgplicht).
  • Door de jaarlijkse keuring van de valbeveiliging en het juiste onderhoud zal uw aansprakelijkheid bij een eventueel ongeval veel kleiner zijn.

Naast inspectie en onderhoud is het goed dat uw Risico-Inventarisatie & Evaluatie voor het dak nog up-to-date is. Mocht uw situatie veranderd zijn, dan is het belangrijk dat u dat vastlegt in een document en actie onderneemt. Mocht u daar vragen over hebben, laat het ons team in Harderwijk weten en wij kijken of wij u verder kunnen helpen.

 

Wat houdt een inspectiecontract in?

Met een inspectiecontract zorgen wij dat de veilige situatie die aangebracht is, gewaarborgd blijft. U krijgt jaarlijks een bericht dat het weer tijd is voor de jaarlijkse inspectie van uw valbeveiliging. Na het maken van een afspraak volgt er een inspectie en ontvangt u een verslag en een certificaat. Zo blijft de garantie van het product gelden en voldoet u meteen aan de Arbowet. U bent verzekerd van valbeveiliging die in goede staat verkeert en, als het nodig is, goed werkt!

Stel uw vragen

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact met ons op; we helpen u graag verder. U bereikt ons via 0341- 45 41 75. Ook na kantooruren zijn wij bereikbaar. Onze specialisten uit Harderwijk vertellen u graag alles over onze keuringen en inspecties wat betreft valbeveiliging. Bovendien kunt u ons gerust om advies omtrent valbeveiliging vragen.

Bekijk ook

PBM's

Meer info

Valbeveiliging

Meer info

Gevelonderhoud installatie

Meer info

Andere oplossing nodig?

VRAAG HET ONZE ADVISEURS!

Skysafe