Inspectie en Keuring valbeveiliging

SkySafe B.V.

"Jaarlijkse inspectie en keuring nodig voor Garantie"

Inspectie en keuring van valbeveiligingsmiddelen is niet alleen noodzakelijk, het is in de meeste gevallen ook verplicht. Laat daarom uw veiligheidssystemen jaarlijks keuren.

Inspectie, keuring en garantie

De Arbowet schrijft voor dat de werkplek met regelmaat beoordeeld moet worden op de juistheid van de inrichting. Of te wel zijn alle veiligheidssystemen en veiligheidsmiddelen nog goed en veilig te gebruiken.

Door een jaarlijkse inspectie voldoet u aan de Arbowet en blijft de Garantie op het veiligheidssysteem gelden. Bij een mogelijk ongeval wordt er gekeken naar het onderhoud en certificaat van veiligheid van de valbeveiliging. U moet namelijk bewijzen dat de installatie aan alle eisen voldeed. 

Met een jaarlijkse keuring/ inspectie voldoet u aan die eis. De valbeveiliging wordt onderhouden en geinspecteerd. U ontvangt dan een certificaat voor de valbeveiliging.

Waarom is de jaarlijkse inspectie zo belangrijk?

Bij het uitvoeren van onderhoud op, of aan een dak is een veilige werkomgeving van groot belang. Die veilige werkomgeving is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de eigenaar of de beheerder van het gebouw.

Belangrijke punten / Jaarlijkse inspectie

  1. Voor alle gemonteerde producten van valbeveiliging geldt standaard één jaar garantie op productiefouten. Om vervolgens het recht op productaansprakelijkheid te behouden dient de valbeveiliging jaarlijks door een specialist in valbeveiliging te worden geïnspecteerd. Niet alleen fabrikanten schrijven dat voor, maar ook de norm NEN-EN365.
  2. Besteedt u uw onderhoud aan uw dak uit aan een derde, dan ligt de verantwoordelijkheid bij de aannemende partij, maarvolgens de algemene zorgplicht dient u beiden toe te zien dat er tijdens uitvoering van het onderhoud veilig gewerkt wordt. ( Conform de Arbowet artikel 8.1 t/m 8.4 en Arbobesluit 3.16 )

 

Veiligheid verhogen, aansprakelijkheid verlagen.

Door valbeveiliging te plaatsen is er al een goede stap naar een grotere veiligheid gezet. Door jaarlijks te inspecteren van die valbeveiliging hou je die veilige werkplek gewaarborgd. 

Bij een eventueel ongeval zal er gekeken worden naar de aangebrachte veiligheidsmiddelen die het ongeluk hadden kunnen voorkomen. Hier is dan omgekeerde bewijslast van toepassing. U dient aan te tonen dat deze in goede conditie was en goed functioneerde. Met een jaarlijkse inspectie ontvangt u een certificaat waar dat in bevestigd wordt. U kunt dus nu bewijzen dat u er materiaal technisch alles aangedaan heeft om een eventueel ongeluk te voorkomen. 

Conclusie

  • Jaarlijkse inspectie en onderhoud zorgt voor een veilige werksituatie. 
  • U draagt zorg voor een werkplek waarin mensen op een veilige manier kunnen werken. (zorgplicht)
  • Door uw valbeveiliging jaarlijks te laten inspecteren en onderhouden zal uw aansprakelijkheid bij een eventueel ongeval veel kleiner zijn.

Naast inspectie en onderhoud is het goed dat uw Risico Inventarisatie & Evaluatie voor het dak nog “up to date” is. Mocht uw situatie veranderd zijn ontvangt u van ons een advies voor aanpassingen en of aanvullingen. Samen zorgen wij voor een hogere veiligheid en een lagere aansprakelijkheid.

Wij voorzien bedrijfen, woningcooporatie’s en Vve’s van advies over valbeveiliging, daarnaast doen wij inspectie- en keuringswerk van vele soorten valbeveiligingssystemen. Wij sturen u graag een concurrerende offerte.

Ervaring gedrevenheid en creativiteit, drijven ons om overal een veilige werkplek op hoogte mogelijk te maken

Wat houdt een inspectiecontract in?

Met een inspectiecontract zorgen wij dat de veilige situatie die aan gebracht is gewaarborgd blijft. U krijgt jaarlijks een bericht dat het weer tijd is voor de jaarlijkse inspectie. Na het maken van een afspraak volgt er een inspectie en ontvangt u een verslag en een certificaat. Zo blijft de garantie van het product gelden en voldoet u meteen aan de Arbowet.

U bent verzekerd van valbeveiliging die in goede staat verkeerd en als het nodig is juist werkt

Monteur doet inspectie op dak

Liever persoonlijk contact over uw situatie?

Bel ons! Ook na kantooruren bereikbaar!

Andere oplossing nodig?

Vraag het onze adviseurs!
Sluit Menu