Inspectie en Keuring valbeveiliging

SkySafe B.V.

Inspectie en keuring van valbeveiliging is niet alleen noodzakelijk, het is in de meeste gevallen ook verplicht.Laat daarom uw veiligheidssystemen jaarlijks keuren.

Inspectie en keuring valbeveiliging

De jaarlijkse keuring van uw valbeveiliging is van heel groot belang. Wanneer op een gebouw valbeveiliging aanwezig is, is de gebouweigenaar verantwoordelijk voor de technische staat en juistheid van die valbeveiliging. Op het moment dat de beheerder van een gebouw of de gebouweigenaar opdrachten verstrekt aan bedrijven of personen om reparatie- of onderhoudswerkzaamheden uit te voeren op het dak, wordt de gebouweigenaar automatisch (mede)opdrachtgever. Als er iets aan de valbeveiliging mankeert kan de gebouweigenaar op basis van het burgerwetboek aansprakelijk worden gehouden wanneer deze als opdrachtgever te kort is geschoten in het nemen van haar verantwoordelijkheid, zoals het laten uitvoeren van een keuring. 

Waarom is de jaarlijkse keuring van de valbeveiliging zo belangrijk?

Als er een ongeval gebeurt kunt u door de jaarlijkse keuring van de valbeveiliging aantonen dat u uw verantwoordelijkheid heeft genomen. En dus aan de zorgplicht heeft voldaan! De volgende punten zijn daarbij belangrijk. De eerste is een schrijven van uit de fabrikant. Het tweede punt is een stuk van de Arbowet en het Arbobesluit dat ook van toepassing is.

Belangrijke punten met betrekking tot de jaarlijkse keuring van de valbeveiliging:

·         Fabrikant: voor alle gemonteerde producten van valbeveiliging geldt standaard één jaar garantie op productiefouten. Om vervolgens het recht op productaansprakelijkheid te behouden dient de valbeveiliging jaarlijks door een specialist in valbeveiliging te worden geïnspecteerd. Niet alleen fabrikanten schrijven dat voor, maar ook de norm NEN-EN365.

 

·         Besteedt u het onderhoud aan uw dak uit aan een derde, dan ligt de verantwoordelijkheid bij de aannemende partij, maar volgens de algemene zorgplicht dient u beiden toe te zien dat er tijdens uitvoering van het onderhoud veilig gewerkt wordt. (Conform de Arbobesluit artikel 8.1 t/m 8.4 persoonlijk beschermingsmiddel en Arbobesluit 3.16 Voorkomen valgevaar)

Met andere woorden, aansprakelijkheid verlagen

Door aan te tonen dat de valbeveiliging nog aan de garantie voldoet kunt u niet aansprakelijk gesteld worden voor nalatigheid in geval van een ongeluk. Als u het werk bijvoorbeeld uitbesteed heeft, heeft u zorgplicht. Dit betekent dat u niet blind mag vertrouwen op de aannemer of monteur die u in gehuurd heeft. Er wordt verwacht dat u erop toeziet dat hij/zij de valbeveiliging gebruikt en weet hoe die te gebruiken. Door valbeveiliging van SkySafe te plaatsen is er al een goede stap naar een grotere veiligheid gezet. Door de jaarlijkse inspectie van die valbeveiliging hou je die veilige werkplek gewaarborgd. 

Bij een ongeval

Bij een eventueel ongeval zal er gekeken worden naar de aangebrachte veiligheidsmiddelen die het ongeluk hadden kunnen voorkomen. Hier is dan omgekeerde bewijslast van toepassing. U dient aan te tonen dat deze in goede conditie was en goed functioneerde. Met een jaarlijkse keuring van de valbeveiliging ontvangt u een certificaat waarin bevestigd wordt dat de valbeveiliging in goede conditie is en goed functioneert. U kunt dus nu bewijzen dat u er materiaal technisch alles aangedaan heeft om een eventueel ongeluk te voorkomen. 

Conclusie

·         Een jaarlijkse inspectie en goed onderhoud van de valbeveiliging zorgt voor een veilige werksituatie.

·         U draagt zorg voor een werkplek waarin mensen op een veilige manier kunnen werken. (zorgplicht)

·         Door de jaarlijkse keuring van de valbeveiliging en het juiste onderhoud zal uw aansprakelijkheid bij een eventueel ongeval veel kleiner zijn.

 

Naast inspectie en onderhoud is het goed dat uw Risico Inventarisatie & Evaluatie voor het dak nog “up to date” is. Mocht uw situatie veranderd zijn is het belangrijk dat u dat vastlegt in een document. En hier actie op onderneemt. Mocht u daar vragen over hebben laat het ons weten en wij kijken of wij u verder kunnen helpen.

Wat houdt een inspectiecontract in?

Met een inspectiecontract zorgen wij dat de veilige situatie die aan gebracht is gewaarborgd blijft. U krijgt jaarlijks een bericht dat het weer tijd is voor de jaarlijkse inspectie. Na het maken van een afspraak volgt er een inspectie en ontvangt u een verslag en een certificaat. Zo blijft de garantie van het product gelden en voldoet u meteen aan de Arbowet. U bent verzekerd van valbeveiliging die in goede staat verkeerd en als het nodig is goed werkt!

Heeft u nog vragen?

Stel u deze gerust aan ons en we helpen u graag verder. U kunt hiervoor telefonisch contact met ons opnemen op telefoonnummer 0341- 45 41 75. U kunt ons ook na kantooruren nog bereiken! Wij vertellen u graag alles over onze keuringen en inspecties wat betreft valbeveiliging.

Monteur doet inspectie op dak

Liever persoonlijk contact over uw situatie?

Bel ons! Ook na kantooruren bereikbaar!

Andere oplossing nodig?

Vraag het onze adviseurs!