Wet en regelgeving

SkySafe B.V.

Op elk dak wordt wel eens onderhoud gepleegd. Ook al is dit maandelijks, 1 of 2 keer per jaar. Veilig werken is altijd verplicht.

Die veilige werkplek is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de eigenaar of de beheerder van het gebouw. Als de gebouweigenaar en of beheerder zelf als werkgever optreed, is hij verantwoordelijk voor het treffen van voorzieningen om het onderhoud veilig te kunnen uitvoeren.

Werkgeversaansprakelijkheid artikel 7:658 en de zorgpligcht uitgelegd

De belangrijkste punten:

  • Besteedt u uw onderhoud aan uw dak uit aan een derde, dan ligt de verantwoordelijkheid bij de aannemende partij, maar volgens de algemene zorgplicht dient u beiden toe te zien dat er tijdens uitvoering van het onderhoud veilig gewerkt wordt. ( Conform artikel 7:658 van het burgerlijk Wet boek (BW) en het Arbobesluit 3.16)
  • Het artikel 7: 658 BW zegt iets over de zorgplicht van de werkgever om de werknemer te beschermen tegen gevaren voortvloeiend uit het werk met gereedschappen, werktuigen of op werkplekken. De werkgever is verplicht deze werkplekken, gereedschappen en werktuigen zo te onderhouden en instructies te verschaffen dat de werknemer geen gevaar loopt of schade oploopt tijdens de uitvoering van zijn of haar werkzaamheden.
  • Het Arbobesluit 3.16 zegt: ”Bij het verrichten van arbeid waarbij valgevaar bestaat is zo mogelijk een veilige steiger, stelling, bordes of werkvloer aangebracht of is het gevaar tegengegaan door het aanbrengen van doelmatige hekwerken, leuningen of andere dergelijke voorzieningen. Er is in elk geval sprake van valgevaar bij aanwezigheid van risicoverhogende omstandigheden, openingen in vloeren, of als het gevaar bestaat om 2,5 meter of meer te vallen”.

Bewijslast van de zorgplicht bij ongevallen

Als de werkgever tekortschiet in zijn zorgplicht is hij aansprakelijk voor de opgelopen schade, tenzij de werkgever aan kan tonen dat hij zijn zorgplicht niet geschonden heeft of dat de werknemer opzettelijk of bewust roekeloos heeft gehandeld. Dit is dus een omkering van de bewijslast ter bescherming van de werknemer!

Documentatie

Het is als werkgever belangrijk goed gedocumenteerd te hebben dat er is voldaan aan de zorgplicht. Houdt dus bij wanneer materiaal is onderhouden, met welk materiaal wordt gewerkt, verschaf of voor zie van veiligheidsmiddelen zoals valbeveiliging, harnasen, veiligheidslijnen, helmen etc.), welke opleidingen medewerkers hebben, geef goede instructies en controleer op naleving. En zeker niet onbelangrijk, documenteer dit goed!

Risico inventaristie en Evaluatie

Door het inventariseren en evalueren van de risico’s is het mogelijk om een zo goed mogelijk plan van aanpak op te stellen. En dit te documenteren. Aan de hand van dit plan en uw wensen wordt een werkplek goed beveiligd.

Vragen over u specifieke situatie? Bel: (0341) 45 41 75. Ook buitenkantoor uren (17.00-21.00)

 

pictogram valgevaar
man aangelijnd aan valbeveiliging met slider

Risico Inventarisatie & Evaluatie

Eerste stap naar een veilige werkplek!

Andere oplossing nodig?

Vraag het onze adviseurs!