Advies

SkySafe B.V.

Advies over valbeveiliging

Advies bij vragen over valbeveiliging

Als u voor het eerst geconfronteerd wordt met valbeveilinging kan dat gelijk een hoop vragen oproepen.

  • Wanneer is valbeveiliging verplicht?
  • Wat moet ik doen om het risico op vallen te verkleinen?
  • Kan ik aansprakelijk gesteld worden voor een ongeluk?
  • Wat is de goedkoopste optie valbeveiliging?
  • Wat is de zorgplicht die je als werkgever/gebouweigenaar hebt?
man achter bureau met beeldschermen

Veel gestelde vragen

Wanneer is valbeveiliging verplicht?

In principe overal waar gevaar voor vallen is boven een hoogte vanaf 2,5 meter.  In het artikel Wet en regelgeving gaan wij hier uitgebreider op in. Mocht u daarna nog vragen hebben, dan beantwoorden wij die graag.

Wat kan ik doen om het risico op vallen te verkleinen?

Het eerste wat dan van belang is, is een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) te laten uitvoeren. Aan de hand van deze inventarisatie wordt goed zichtbaar waar de risico’s zitten en hoe die op te lossen zijn.

Kan ik aansprakelijk gesteld worden bij een ongeluk?

Ja, dat kan. Het is in zo’n situatie belangrijk dat u kunt bewijzen dat u er alles aangedaan hebt om het ongeluk te voorkomen (Arbobesluit). Dat is niet alleen het plaatsen van valbeveiliging. Ook het er op toezien dat de veiligheidsmiddelen goed gebruikt worden. Hier is omgekeerde bewijslast van toepassing. Dit betekent dat u moet bewijzen dat u er alles aan gedaan heeft en ook gedocumenteerd heeft. SkySafe kan u hierbij helpen.

Wat is de goedkoopste optie valbeveiliging?

Dat is natuurlijk per situatie verschillend. Na het inventariseren maken wij een aanbieding. Die bestaat uit een “Beste uit de test” dit past het beste in uw situatie en een “Beste koop” dit is een goed en goedkoper alternatief. 

Wat is de zorgplicht die je als werkgever/ gebouweigenaar hebt?

De zorgplicht houdt in dat u naast het voorzien van een veilige werkplek, er ook op toeziet dat deze goed en veilig gebruikt wordt. Het is erg belangrijk dit goed te documenteren. SkySafe kan u hierin ondersteunen. 

Advies "Beste uit de test en "Beste Koop"

Voor een goed advies op maat is het belangrijk dat wij de situatie goed kunnen inschatten. In een persoonlijk gesprek en een werkopname op locatie, inventariseren wij de risico’s die er zijn. Na de inventarisatie maken wij door middel van daktekeningen en berekeningen een duidelijk advies. Het zo genoemde “Beste uit de test” en “Beste Koop”. De “Beste uit de test” past het beste in uw situatie en een “Beste koop” is een goedkoper alternatief. Zo kunt u een goede keus maken wat het beste aan uw wensen voldoet.

manenn aan het werk op dak aangelijnd aan valbeveiliging

Liever persoonlijk contact over uw situatie?

Bel ons! Ook na kantooruren bereikbaar!

Andere oplossing nodig?

Vraag het onze adviseurs!
Sluit Menu