Blog

SkySafe B.V.

Dak anker XS platforms gemonteerd door SkySafe

april 2019

Wat is de beste valbeveiliging op een dak met zonnepanelen?

Veilig werken bij de zonnepanelen!

Optimale energie opbrengst en veiligheid.

Geen valbeveiliging nodig. Tenzij...

Als zonnepanelen op een plat dak in de veilige zone geplaatst worden, kunnen mensen daar zonder valbeveiliging werken. (De “veilige zone” is alles wat 4 meter van de dakrand af is.) Tenzij uit de berekeningen voor optimale energie opbrengst naar voren komt dat de zonnepanelen op een groot deel van het dak (ook buiten de veilige zone) geplaatst dienen te worden. Dit om de optimale energie opbrengst te leveren. 

Veiligheid en zonnepanelen

Het veilig kunnen werken bij of aan zonnepanelen wordt vaak onderschat of zelfs vergeten. Alle aandacht ligt bij een optimale energie opbrengst. Maar het veilig plaatsen en onderhouden van de panelen is net zo belangrijk. Door het plaatsen van zonnepanelen wordt een monteur dus meer bloot gesteld aan valgevaar.  Als voorbeeld worden looppaden dan zoveel mogelijk naar de dakrand verplaatst. 

Zonnepanelen dicht bij dakrand

Welke valbeveiliging bij zonnepanelen gebruiken?

Voor valbeveiliging op een dak is het belangrijk om naar het grote geheel te kijken. Vaak is het plaatsen van zonnepanelen niet het enige werk dat op het dak wordt uitgevoerd. Denk maar aan het schoonmaken en onderhouden van het dak het onderhoud aan luchtbehandeling units of  bliksemafleiders. De conclusie is dan dat het plaatsen van tijdelijke valbeveiliging niet het meest veilig en kosteneffectief is op de lange termijn. 

Welke permanente valbeveiliging is dan geschikt?

De voorkeur vanuit de ARBO wordt gegeven aan een collectief systeem van valbeveiliging. Daar wordt mee bedoelt een hekwerk of ook wel een leuningwerk. Dit heeft echter als nadeel dat schaduw van het hekwerk de optimale energie opbrengst benadeeld. Dit is echter op te lossen met een neerklapbaar hekwerk. 

flex hekwerk valbeveiliging

Bij een horizontaal leeflijn systeem ook wel (staal)kabelsysteem genoemd, draagt de gebruiker een harnas en zit gezekerd aan het kabelsysteem. Door middel van een meeloper kan de gebruiker zich vrij bewegen langs het kabelsysteem. Een kabelsysteem moet op minimaal 2 meter uit de rand worden gemonteerd. Het is echter niet toegestaan om een kabelsysteem op minder dan 2 meter te plaatsen.

Uit de praktijk blijkt dat dit de meest logische en veiligste oplossing is van valbeveiliging. Vaak wordt echter bij plaatsen van zonnepanelen geen rekening gehouden met valbeveiliging.

zonnenpanelen valbeveiliging kabelsysteem

Mocht de valbeveiliging pas achteraf geïnstalleerd worden, dan is het soms ook mogelijk om ankerpunten tussen de zonnepanelen te plaatsen. Deze moeten dan wel op minstens 4 meter van de dakrand af geplaatst worden.

Samengevat:

Het vooraf meenemen van de valbeveiliging in de berekening van optimale energie opbrengst heeft de voorkeur. Dit voor een optimale energie opbrengst, veilige werkplek en kosten effectieve oplossing. 

SkySafe denkt graag met u mee.

Kwaliteit, creativiteit en gedrevenheid, drijven ons om overal een veilige werkplek op hoogte mogelijk te maken.

Sluit Menu